Studiekeuze begeleiding

Individueel wordt een traject gevolgd aan de hand van gesprekken, een beroepskeuze en interessetest, opdrachten en het samenstellen en uitvoeren van een actieplan. Het traject wordt verzorgd door een begeleider, die kennis heeft van studies binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en ervaring heeft met het begeleiden van keuzeprocessen.

Traject

Praten mét jou
Voor een goed begin is het belangrijk om een duidelijke formulering te hebben van jouw vraag. Hier gaan we samen mee aan de slag. Aansluitend maken we samen een plan voor het vervolg van de begeleiding. Hierbij kan het ook belangrijk zijn om meer duidelijkheid te hebben over jouw capaciteiten, interesses en persoonlijke eigenschappen. Dit kan door het afnemen van testen maar zeker ook door uitgebreider met elkaar te praten over o.a. interesses, loopbaan en toekomstideeën.
Onderdelen die tijdens de gesprekken aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • antwoord krijgen op vragen zoals: wat vind je leuk, waar ben je goed in, wat zijn jouw kwaliteiten / talenten, wie zijn er belangrijk, welke keuzes heb je gemaakt, wat doe je naast je school / werk, welke beroepen zou ik willen kiezen (en in welke volgorde), welke opleiding(en) heb ik daarvoor nodig, enz. …
  • beroepskeuze- en interessetest
  • opstellen van een actieplan en hiermee aan de slag gaan

Bespreken resultaten
Samen bespreken we de resultaten van de gesprekken en testen. Belangrijk is wat jij vindt van een uitslag, wat jij hebt ervaren na een gesprek, waaraan jij hebt gewerkt naar aanleiding van een opdracht of onderzoek. Zo verkennen we de concrete, bij jou passende keuzemogelijkheden en krijg je een helder(der) beeld van je eigen persoon.

Vaak wordt ook een periode (tussen de gesprekken) ingepland waarin je

  • jouw ervaringen kan verwerken,
  • brochures kan aanvragen, mogelijkheden kan overdenken en kan overleggen met anderen en
  • eventueel al (verdere) keuzes kunt maken.